Myddfai Trading Company Ltd is a social enterprise selling luxury toiletries and gifts with a social conscience. With products available online, in retails outlets and at holiday accommodation we offer a range of Hair and Body, Bath and Home Fragrance Range.

At Myddfai Trading Company our mission is to provide opportunities for vulnerable adults from the local community.By working alongside us the team members gain work experience, social interaction and confidence in a safe and comfortable working environment." Support our social enterprise by shopping online at www.myddfai.com

Mae Myddfai Trading Company yn fenter gymdeithasol sy'n gwerthu nwyddau ymolchi ac anrhegion moethus gyda chydwybod gymdeithasol. Gyda chynnyrch ar gael ar-lein, mewn siopau adwerthu ac mewn llety gwyliau rydym yn cynnig dewis o gynnyrch Gwallt a Chorff, Bath a Chartref.

Yma yn Myddfai Trading Company ein gôl yw darparu cyfleoedd i oedolion bregus o'r gymuned leol. Trwy weithio ochr yn ochr â staff mae'r aelodau'r tîm yn ennill profiad gwaith, sgiliau cymdeithasol a hyder mewn amgylchedd gwaith diogel a chyffyrddus. Cefnogwch ein menter gymdeithasol trwy Siopa yn www.myddfai.com